Omgaan met leerlingen met problemen.

Elke leerkracht kent ze wel, kinderen die extra zorg vragen in de klas. Kinderen die heel druk zijn, of juist heel stil, kinderen die altijd een weerwoord hebben, zich moeilijk kunnen concentreren of vaak ziek thuis blijven. Soms ook kinderen waarvan je niets begrijpt, die onbereikbaar of erg dromerig zijn.

Soms heb je met kinderen te maken die ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt hebben, zoals de dood van een geliefd persoon of een scheiding. Je kunt vermoeden dat een kind en/of de ouder(s) het moeilijk hebben met de opvoeding of de opvoedingssituatie. Je hebt zorg en je wilt graag dat het goed gaat met ieder kind. In veel gevallen willen kinderen en ouder(s) zelf ook iets aan de situatie doen. Soms kun je als school, met hulp van een intern begeleider daar een rol in spelen. Vaak is er echter te weinig tijd of ruimte beschikbaar.

Kindertherapie kan dan een optie zijn. Samen met de leerkracht en/of intern begeleider kunnen we vooraf bespreken of aanmelding voor kindertherapie voor een kind zinvol zou kunnen zijn. U kunt voor een gesprek of informatie altijd contact met mij opnemen. De belangen van het kind staan daarbij voorop.

Stel dat de ouder(s) het kind hebben aangemeld voor kindertherapie, al dan niet na advies van de school. Het kan dan noodzakelijk zijn dat ik het kind ook binnen de klas of op het schoolplein kan meemaken, ervaren. Natuurlijk gebeurt dit altijd in goed overleg.

Ik werk graag samen vanuit wederzijds vertrouwen en respect.

Logo small