Werkwijze.

Kennismaking.
U en uw kind kunnen vrijblijvend met mij en mijn dieren kennismaken (duur ongeveer 35 minuten).

Aanmelding.
Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor het intakegesprek met de ouder(s).
Voorafgaand aan dit gesprek ontvanft u een uitgebreide vragenlijst, waarin alle gegevens en informatie over het huidige probleem kunnen worden ingevuld.

Intakegesprek.
Het intakegesprek vindt plaats tussen ouder(s) en therapeut. Kinderen onder de 12 jaar zijn hierbij niet aanwezig. Tijdens het gesprek  wordt gezamenlijk onderzocht of het kind geholpen zou kunnen worden door kindertherapie of dat ouder(s) geholpen kunnen worden door middel van ouderbegeleiding. Wanneer ouder(s) en therapeut zich kunnen vinden in het plan van aanpak, ontvangt u een schriftelijke behandelovereenkomst waarin alle zakelijke aspecten van de therapie/begeleiding zijn vastgelegd.

Fase 1 (onderzoeksfase).
Het kind komt voor 5 wekelijkse sessies, waarin allereerst wordt gewerkt aan een vertrouwensband tussen kind en therapeut. Zonder deze vertrouwensband is therapie niet mogelijk. Vervolgens zal ik, samen met het kind, werken aan verheldering van het probleem of de klacht.

Oudergesprek.
Na de eerste 5 sessies volgt een oudergesprek. Ik evalueer samen met u het proces en de observaties. Soms is er al een positieve verandering waarneembaar. In dit gesprek worden de eventuele veranderingen en voortzetting van het behandelplan besproken. Ook worden er vaak adviezen gegeven.

Fase 2 (therapie/begeleiding).
Hierna volgen circa 5 sessies die niet altijd wekelijks zijn. Soms is dit voldoende, soms is er nog meer nodig. Bij veel kinderen kan de behandeling na deze fase worden afgerond. In enkele gevallen is verdere voortzetting van de behandeling gewenst. In een oudergesprek wordt dit gezamenlijk geĆ«valueerd. Afronding van de therapie wordt meestal door het kind zelf aangegeven.

Afronding.
Wanneer het kind vrij is van klachten en problemen en kind en ouder(s) verder prinsesjekunnen, wordt de therapie feestelijk afgesloten. Het kind heeft hard gewerkt en zelf aan de oplossing van zijn of haar probleem en/of klacht bijgedragen en verdient daarvoor een flinke pluim!

Wilt u deze informatie nog eens rustig nalezen, dan kunt u hier een folder (pdf) van mijn kinderpraktijk downloaden.

Hebt u vragen of wilt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken, dan kunt u contact met mij opnemen.

Logo small