Wat is kinder- en jeugdtherapie?

Elke ouder wil dat het goed gaat met zijn of haar kind en dat het gelukkig is. En elk kind wil zich gelukkig, goed, veilig en tevreden voelen. Soms lukt dit niet en daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Daarbij is elk kind uniek en heeft recht op een eigen, unieke benadering en behandeling. Kindertherapie biedt dit.

Kindertherapie is een kortdurende vorm van hulpverlening (5 tot 15 sessies) voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar. Bij deze therapie staat het kind met zijn of haar klacht of probleem centraal en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en de klacht gekeken en gewerkt. Ik observeer, kijk, luister, speel en praat met het kind, verdiep mij in de belevingswereld van het kind en pas mijzelf hierbij aan. De therapie richt zich op de binnenwereld, maar ook op de buitenwereld van het kind. De buitenwereld, het systeem rondom het kind, zoals gezin, familie, omgeving en school, speelt een belangrijke rol binnen de kindertherapie.

Binnen de kindertherapie wordt gebruik gemaakt van diverse therapievormen, zoals:

Cognitieve gedragstherapie: werken aan de gedachten en gevoelens van het kind, die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde
  gebeurtenissen.
Ontspanningstherapie: ontspanningsoefeningen, verhaaltjes, lichaamswerk, visualisaties.coole kikker
Systeemtherapie: familierelaties, school, vrienden, communicatie.
Spel en creatieve activiteiten: poppenspel, gezelschapsspelletjes, tekenen, verven.
Oplossingsgerichte therapie: werken aan de oplossing in plaats van aan de oorzaak.

De keuze voor een therapievorm is gebaseerd op de uniekheid en eigenheid van het kind; het kind krijgt therapie op maat aangeboden.

Als kinderen dit leuk vinden, maak ik tijdens de therapie gebruik van de dieren die in en om mijn huis wonen, zoals: poezen, honden, kippen, minischaapjes en pony's. Soms vormen ze een stukje achtergrond, soms gaat het om het ervaren van verbondenheid met een ander levend wezen, soms maken ze op speelse wijze deel uit van het leerproces.
De aanwezigheid van dieren heeft vaak een rustgevend effect op kinderen en maakt het leuk en laagdrempelig om te komen. Mijn visie is dat het contact met de natuur en dieren kinderen kan helpen om dichter bij zichzelf te komen, te leren wie ze werkelijk zijn, wat hen drijft en waar hun kracht ligt. Verbondenheid is daarbij een belangrijk thema.

DOEL van kindertherapie is om het kind op een ontspannen en snelle manier controle te laten krijgen over hetgeen waar het kind last van heeft. Het kind zal dan in staat zijn om keuzes te maken. Een keuze te maken op welke wijze hij of zij met zijn of haar probleem of klacht wil omgaan. Het kind leert zo te vertrouwen op zijn of haar eigen kracht, ontwikkelt ik-sterkte en zelfvertrouwen en gaat autonoom handelen.

HET KIND WEET HET, HET KIND KAN HET, HET KIND DOET HET!

De PROBLEMATIEK en/of klachten waarmee het kind en ouder(s) te maken kunnen krijgen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die onder andere behandeld kunnen worden via kindertherapie zijn:

Sociaal-emotionele problematiek zoals: faalangst, negatief zelfbeeld, angsten/fobieën, trauma’s, rouwverwerking, gevolgen van een
  echtscheiding, gevolgen van pesten.
- Psychosomatische problematiek zoals: buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, waarbij een medische oorzaak uitgesloten is.
- Aangeleerde problematische gewoonten zoals: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen.
- Gedragsproblematiek zoals: woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, antisociaal gedrag.
- Ontwikkelingsproblematiek zoals: eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, leerproblemen.

Soms kan het nodig zijn dat ik doorverwijs, bijvoorbeeld omdat de oorzaak medisch is of omdat er diagnostisch onderzoek moet plaatsvinden. KindSupport biedt hierin begeleiding, ook wanneer er een rugzakje (PGB) aangevraagd moet worden.

Wilt u deze informatie nog eens rustig nalezen, dan kunt u hier een folder (pdf) van mijn kinderpraktijk downloaden.

Logo small